|
|
Lån  


 
Garageporten er mange steder en NEM indgang til dit hjem, så det kan være en god ide at sikre den med en form for låsemekanisme.

En mulighed er at installere en automatisk løftesikring, som låser porten mekanisk, når den er nede. Fordi sikringen sker mekanisk, virker låsemekanismen også, selv om der er strømsvigt.

Hvis du har en vippeport, kan du få en dobbeltlås. Hermed er porten låst fra begge sider, så porten ikke kan vristes op.

En anden mulighed er at sikre din garageport elektronisk ved at anskaffe en håndsender med sikkerhedskode.

Tal evt. med dit forsikringsselskab. Der kan du få råd og vejledning. Flere forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen ved visse typer alarmer. Ellers kan du få mere information hos en installatør af tyverialarmer eller hos politiets kriminalpræventive råd.
Information på sider:

Bygge - Netbutikker - Sikring mod indbrud - Garageporte - Opmåling - Huskeliste - Giv porten et sikkerhedstjek - Byggeri - Du er her: Garageporte - Garageporte -